Skip to main content

Onafhankelijke Politiek Noord-Holland (OP-NH) is een provinciale partij die samen met de lokale partijen in de provincie (38% van de bevolking heeft op een lokale partij gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen) de grootste politieke stroming is in Nederland.

Wij zijn in beginsel niet voor of tegen iets. Wij luisteren eerst naar wat de mening is van onze inwoners. Dat geluid van onderaf is bepalend voor ons.

Neem als voorbeeld wat er nu in Alkmaar speelt. Ter Apel is overbelast, de verwerking van asielzoekers loopt daar vast met alle problemen van dien. Alkmaar biedt aan om een zo gehete COL opvang te regelen. Naar verwachting komen er 50 asielzoekers per week naar Alkmaar. De beoogde locatie daarvoor is het voormalig belastingkantoor aan de Robonbosweg. De IND, COA en de Marechaussee beoordelen de aanvraag en het is dan de bedoeling dat ze binnen een week elders geplaatst worden. Maar of dat lukt is dan de vraag. In Alkmaar zijn er landelijke partijen die daar tegen zijn, of zelfs met een petitielijst rondgaan om deze opvang tegen te gaan.

Wij als OP-NH vinden het belangrijk wat de burgers ervan vinden. Want die wonen in Alkmaar. Dit voorbeeld laat zien dat wij politiek samen met de inwoners beleven, het gesprek aangaan, scherpe vragen durven te stellen die van belang zijn en pas bij duidelijke antwoorden ons standpunt bepalen.

Dus geen politiek van bovenaf zoals bij de landelijke partijen, maar politiek vanuit de inwoners.

We gaan dat gesprek graag met u aan. Bijvoorbeeld komende zaterdag 18 februari als wij om 12 uur aanwezig zijn bij de markt op de Gedempte Nieuwesloot in Alkmaar.