Skip to main content

10-07-2015 Noordhollands Dagblad  Wieringermeer Windmolens zijn uit, zonnepanelen op het dak zijn in. Althans, bij veel agrariërs in de Noordkop is dat het geval. Nu het veel lastiger wordt om windturbines bij het boerenbedrijf te plaatsen en de weerstand tegen de molens groeit, stappen veel ondernemers over op zonnecollectoren.

Melkveehouder Marco Klaver uit Burgerbrug heeft al duizend vierkante meter panelen (achthonderd stuks) op het dak liggen en wil dat voor het eind van het jaar verviervoudigen. Wat hij nu wint, verbruikt hij grotendeels zelf. Wat erbij komt, levert hij straks aan het elektriciteitsnet. En brengt extra geld in het laatje.

Stabiliteit ,,Het past er allemaal net aan op, straks ligt bijna alles vol. De verdienpotentie is vrij goed, eigenlijk nog beter dan de melkveehouderij. Dus deze stap geeft mijn bedrijf meer stabiliteit’’, zegt hij.

Toepassing van zonne-energie blijkt volgens Klaver in de praktijk ook goed voor het bedrijfsimago. ,,Ik heb veel contacten opgedaan, bijvoorbeeld met andere ondernemers, maar ook met ambtenaren van gemeente en provincie. Je ziet toch dat ze met andere ogen kijken naar bedrijven die vergroenen, onder meer wanneer je een vergunning nodig hebt. Dat is een positieve bijkomstigheid.’’

Zonuren Klaver is ooit met zonnepanelen gestart via een project van de HVC, waarbij nog 35 agrariërs in het land waren betrokken. ,,Eentje uit Zeeland en ik blijken het beste te renderen. Ze hoeven niet eens op het zuiden te liggen, komt ook omdat hier sowieso veel zonuren zijn.’’

Tulpenkweker Siem Munster uit Slootdorp heeft deze maand 1500 panelen op de daken van zijn bedrijfsgebouwen laten plaatsen. ,,Dat zijn er tamelijk wat, goed voor 350.000 kilowatt per jaar. Dat is ongeveer het verbruik van honderd huishoudens’’, weet zijn echtgenote Sandra.

De investering van een paar ton moet zich binnen een jaar of acht terugverdienen. ,,Het is dat we ingeloot zijn voor een rijkssubsidieregeling voor grootverbruikers. Anders zou dit financieel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. We verbruiken overdag zelf opgewekte stroom in het bedrijf, leveren wat we overhouden aan het net. Per opgewekt kilowattuur krijg je een bepaald bedrag.’’

Bij Munster speelt duurzaamheid en een zo energieneutraal mogelijke bedrijfsvoering een vooraanstaande rol. ,,Dit doet wel wat voor het milieu qua kooldioxide-uitstoot. Dat zien we iedere dag weer aan de schermpjes die bij ons hangen en waarop je dat kunt aflezen.’’

200 Huishoudens Arie de Blois van het bedrijf Beter Duurzaam uit Didam merkt duidelijk dat er meer vraag is naar nieuwe installaties. We hebben er de laatste tijd alleen al een aantal geïnstalleerd in de Wieringermeer. Bij de gebroeders Van der Oord aan de Molenweg bij Middenmeer hebben 2100 vierkante meter zonnepanelen bijgeplaatst, verdeeld over meerdere dakvlakken. Het totale systeem bij Van der Oord komt nu op bijna 3500 vierkante meter, waarmee voor ongeveer 200 huishoudens aan energie kan worden opgewekt.’’

Maar ook bij bollenkweker Sjef van Oers aan dezelfde Molenweg, en binnenkort bij pluimveebedrijf Stroo aan de Ulkeweg gaat Beter Duurzaam zonnepanelen plaatsen, zo laat De Blois weten.

,,We merken dat er meer belangstelling is. Vooral in de Wieringermeer zien we veel interesse, nadat er in het verleden daar iets fout is gegaan. Er zijn daar veel subsidies aangevraagd maar om een of andere reden allemaal afgewezen. Nu gaan de ondernemers toch over op zonne-installaties.’’

auteur mike deutekom m

(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden