Skip to main content

08-11-2018 De Gooi- en Eemlander De buslijnen in het Gooi en de Vechtstreek blijven, in ieder geval in de Huizer gemeenteraad, de gemoederen bezig houden.
Naar aanleiding van berichten in deze krant over het mogelijk schrappen van zeven buslijnen heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Die donderdagavond in de raadvergadering worden beantwoord. GroenLinks wil weten of het college op de hoogte is van de ideeën, die onlangs vertrouwelijk op het provinciehuis in Haarlem aan Statenleden zijn gepresenteerd. ’Is het college het met onze fractie eens dat het schrappen van de lijnen slecht zou zijn voor de bereikbaarheid in de regio en het schrappen van lijnen 100, 101,107 en 108 met name slecht voor de inwoners van Huizen?’, wil GL-raadslid Monica Lemmens weten. De partij wil dat B en W beloven zich te verzetten tegen de plannen en op korte termijn aan de provincie laat weten dat Huizen het er niet mee eens is.

Niet bezuinigd
Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) heeft onlangs – naar aanleiding van de publiciteit – de regiowethouders gemeld dat ’er op dit moment geen voorstel van de provincie ligt voor het schrappen van buslijnen’. En: ’Er wordt niet bezuinigd’. Diverse fracties in de Huizer raad zijn hierdoor niet gerustgesteld. Zo constateert Wessel Doorn (ChristenUnie) dat de mededeling van Post ’niets zegt over het uiteindelijke plan’, de nieuwe ov-concessie die in juli 2021 ingaat. „Er wordt niet bezuinigd, maar als alles duurder wordt, krijg je toch verschraling van het aanbod”, waarschuwt hij.

Buslijn 150 weer terug
Rutger Rebel (CDA) zet vraagtekens bij de hoge verwachtingen van Goudappel Coffeng, het door de provincie ingehuurde bureau, van het ’stroomlijnen’ van buslijn 320 tot HOV-lijn. „Bus 320 staat tijdens de spits nu al in de file op de A27.” Rebel pleit voor de terugkeer van de buslijn 150 tussen Almere en de Uithof in Utrecht. „Die functioneerde prima, reed in de ochtendspits vol heen en in de avondspits vol terug.” Zijn pleidooi wordt ondersteund door GroenLinks. „In ieder geval tot die lightrail-verbinding er is”, aldus Karin Rienstra.

Ligthrail
Voor dat railplan is de eerste stap gezet, constateert VVD-wethouder Roland Boom. Daarmee verwijst hij naar het opnemen van een mogelijke ligthrail-verbinding Almere-Utrecht in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) oostkant Amsterdam. Wat de toekomst van de buslijnen in de regio Gooi en Vechtstreek betreft herhaalt Boom de belofte van zijn partijgenote in Haarlem dat ’van bezuiniging geen sprake kan zijn’. Om daaraan toe te voegen: „Openbaar vervoer is meer dan behoud van bestaande buslijnen: we kijken ook naar andere vormen van mobiliteit.”

Auteur: Eddie de Paepe